संत सावता महाराज पुण्यतिथीनिमित्त शहरातून काढण्यात आलेली पालखी मिरवणुक


थोडे नवीन जरा जुने