गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा
सर्व
येवलेकरांना
गुढीपाडव्याच्या
शुभेच्छा
थोडे नवीन जरा जुने