महात्मा फुले जलसंसाधरण मोहिमे अतंर्गत कानडी येथे बंधाऱ्याचा गाळ काढण्याचा श्रीफळ वाढवून शुभारंभ करताना तहसिलदार अनिल पवार, मोहन शेलात व इतर

थोडे नवीन जरा जुने