५ वीच्या विद्यार्थींनीशी अश्लिल चाळे करणारा शिक्षक गजाआड.......

येवला - (अविनाश पाटील) गुरु शिष्य पंरपरा श्रेष्ठ माननाऱ्या समाजामध्ये
काही विकृत या गुरुपदला काळीमा फासत असतात . अशीच घटना येवला तालुक्यातीलविखरणी येथील बिजलाईनगर येथे जि.प च्या वस्ती शाळेमध्ये घडली आहे. आपल्या
विद्यार्थींनीशी अश्लिल चाळे करणाऱ्या शिक्षकामुळे पालकामध्ये घबराट
उडाली आहे.
येथील शिक्षक सुभाष सबाजी शेजवळ वय- ५५ याने इयत्ता ५ वीच्या वर्गात शिकणाऱ्या
मुलींशी अश्लील चाळे केले. हा प्रकार गेले दोन महिन्यापासून चालू होता.
एका मुलीने आपल्या पालकांना याबाबत सांगितल्याने हा प्रकार उजेडात आला.
तुम्हाला नापास करेन, तुम्ही १० वी १२ वी ला गेल्यावर हेच करावे लागेल
तेव्हा तुम्हाला त्रास होणार नाही असे सांगून त्याने हा प्रकार केला
कोणालाही सांगू नका ही शपथ व धाकटपाशा घालून तो मधल्या सुट्टीत व शाळा
सुटल्यावर हा प्रकार करीत असे. याबाबत पालकाच्या फिर्यादीवरून येवला
तालुका पोलिस ठाण्यात विनयभंगाचा भा.दं.वि ३५४ अ (१) (I) (V) व ५०६
अन्वये आणि बाल लैगिंक शोषण प्रतिबंधक कायदा २०१२ च्या कलम ८, १०, १२
अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून आरोपी शिक्षकास अटक करण्यात आली आहे.
याबाबत अधिक तपास पो.नि सुरेंद्र शिरसाठ यांचे मार्गदर्शनाखाली पो.उ.नि
विजय पाटील करीत आहे.
थोडे नवीन जरा जुने