कृषि पणन मंडळाचे शेतमाल तारण कर्ज योजनेचे लाभ घ्यावा.. सभापती - सौ. उषाताई शिंदेᅠ

कृषि पणन मंडळाचे शेतमाल तारण कर्ज योजनेचे लाभ घ्यावा.. सभापती -  सौ. उषाताई शिंदे

येवला - प्रतिनिधी

 महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांची सन 2018-19 करीता शेतमाल तारण कर्ज योजना राबविण्याचा निर्णय येवला कृषि उत्पन्न बाजार समितीने घेतलेला आहे.

येवला तालुक्यातील शेतक-यांसाठी तुर, मुग, उडीद, सोयाबीन, सुर्यफुल, चना, भात (धान), करडई, वाघ्या घेवडा, ज्वारी, बाजरी, गहु, मका या शेतीमालाच्या एकूण किंमतीच्या 75 टक्के पर्यंतचे कर्ज वार्षिक 6 टक्के व्याज दराने बाजार समिती स्वनिधीतून किंवा कृषि पणन मंडळातर्फे उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. त्यासाठी शेतक-यांनी आपला शेतमाल व्यवस्थित चाळणी करुन व आर्द्ता नियंत्रित करुन 50 किलो वजनाच्या पॅकिंग मध्ये बाजार समितीच्या गोदामात किंवा वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवल्यानंतर गोदाम पावती करुन दिली जाईल. शेतमालाची पावती, 7/12 उतारा, पॅनकार्ड, आधारकार्ड, व बँकेचे पासबुक इत्यादी कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर शेतक-यांना शेतमालावर तारण कर्ज मिळेल. शेतमालाच्या प्रतवारीनुसार एकुण किंमतीच्या 75 टक्के कर्ज बाजार समिती त्वरीत उपलब्ध करुन देणार आहे. सहा महिने मुदतीच्या कर्जासाठी 6 टक्के व्याजदर असेल.

                      शेतमालाच्या बाजारभावाच्या तेजी मंदीनुसार शेतक-यांना या महत्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घेता येणार असून योग्य भाव मिळेपर्यंत शेतकरी आपला शेतमाल बाजार समितीच्या किंवा वखार महामंडळाच्या गोदामात सुरक्षित ठेवू शकतील. बाजार समितीच्या या निर्णयामूळे शेतक-यांना योग्य भाव मिळेपर्यंत मालाची साठवणूक करता येणार असून योग्य भावात आपला शेतमाल विकता येणार आहे. तसेच शेतमाल तारण कर्जामूळे शेतमाल विक्री होईपर्यंत शेतक-यांना तारण कर्जाच्या माध्यमातून आपल्या आर्थिक गरजांची पुर्तता करता येणार आहे.

                     तेव्हा महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांचे शेतमाल तारण कर्ज योजनेचा येवला तालुक्यातील जास्तीत जास्त शेतक-यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन बाजार समितीच्या सभापती सौ. उषाताई शिंदे, उपसभापती गणपत कांदळकर, प्र. सचिव   के. आर. व्यापारे व संचालक मंडळाने केले आहे.


थोडे नवीन जरा जुने